(Vak)woordenboeken

Overzichten van woordenboeken op www.vertaler.be en http://woordenboek.pagina.nl bieden toegang tot een massa woordenboeken: verklarend, vertalend, dialect of per vakgebied.

1. Afkortingen

 • APELDOORN C.G.L. Prisma handwoordenboek afkortingen. Het Spectrum, Utrecht, 1993.
 • BOEF H.J. [ED.]. Afkortingenlijst van de Nederlandse taal. Auctor, Apeldoorn, 1989.
 • Kortaf. Een handzame bundeling van omtrent 7500 nationale en internationale afkortingen, Enkhuizer Almanak, Apeldoorn, 1989.

2. Algemeen Nederlands en taalwoordenboeken

www.

 • nederlandsewoorden.nl presenteert de schrijfwijze en linkt naar rijmwoord- en vertalingssites. Een overzicht van taal- en grammaticafouten, uitspraak- en schrijftips en eigennamen op www.taaldatabanken.com. Een citatenwoordenboek op www.citaten.net. http://taaltelefoon.vlaanderen.be is een adviesdienst van de overheid inzake vragen over spelling, leestekens, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies en stijl. Als bezoeker kies je tussen infobronnen, tips en naslagwerken. www.taalwetwijzer.be is het steunpunt dat informatie geeft over de juridische aspecten van de Belgische taalwetgeving.
 • De grote citaten Cd-rom [Cd-rom], Standaard.
 • Het elektronisch groene boekje, Cd-rom, Standaard. Spellingshulp gebaseerd op de Woordenlijst Nederlandse taal bevattende de officiële spellingsregels en de woordenlijst. Te gebruiken als programma en geschikt voor tekstverwerker en bij mail. Bevat de spelling van de Nederlandse taal verplicht voor onderwijs en overheid. Het eerste Groene Boekje dateert uit 1954.
 • Van Dale Abcd-rom. Basiswoordenboek, Cd-rom, Van Dale. Vanaf 10 jaar en voor volwassenen die Nederlands willen leren, 25.000 trefwoorden met uitspraak.
 • Van Dale Abcd-rom. Juniorwoordenboek, Van Dale. Vanaf 6 jaar, 9000 woorden met uitspraak.
 • Van Dale cd rijm rom, Cd-rom, Van Dale.
 • Van Dale groot woordenboek hedendaags Nederlands & groot synoniemen woordenboek, Cd-rom, Van Dale.
 • Van Dale spellingscorrector voor Ms-word, Cd-rom, Van Dale. Woordenlijst en aandacht voor ‘versteende’ uitdrukkingen, geografie, eigennamen, lastige samenstellingen.
 • http://babelfish.altavista.com verwijst naar de cult-klassieker Hitchhikers Guide to the Galaxy van Douglas Adams en laat combinaties Engels, Frans en Nederlands toe. De kwaliteit laat te wensen over. Alternatief is het www.google.com/language_tools of het inhuren van een vertaalbureau via www.tijd.be/vertalingen.
 • www.ba-bel.be Telefonische tolkendienst voor sociale voorzieningen. Kunnen de tolken gebruiken: Caw’s, ziekenhuizen, Cgg’s, wijkgezondheidscentra, geneeskunde voor het volk, voorzieningen gezondheidspreventie, samenwerkingen thuisverpleging, erkende ouderenvoorzieningen en verzorgingsinstellingen, integratiecentra en -diensten, onthaalbureaus, prioritaire partners van het Vlaams Minderhedencentrum, Kind en gezin, Comités bijzondere jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbanken, bemiddelingscommissies bijzondere jeugdbijstand, gemeenschapsinstellingen en ondersteuningsteams bijzondere jeugdzorg, voorzieningen integrale jeugdzorg, Ocmw’s, stedelijke en gemeentelijke diensten, noodhulp vluchtelingen, voorzieningen vrouwenmishandeling en mensenhandel, lokale en kleinschalige initiatieven vluchtelingenwerk [geen federale opvangcentra], scholen en Clb's. Kiezen kan uit het Albanees, Amharic, Arabisch, Aramees, Armeens, Assyrisch, Bengali, Berbers, Bosnisch, Bulgaars, Chaldees, Chinees, Dari, Dioula, Duits, Engels, Farsi, Frans, Georgisch, Hindi, Hongaars, Italiaans, Koerdisch, Krio, Litouws, Macedonisch, Malayalam, Malinke, Mandarijns, Marokkaans, Oromo, Pools, Punjabi, Roemeens, Russisch, Servokroatisch, Slovaaks, Somali, Spaans, Tsjechisch, Turks, Urdu, Viëtnamees, Witrussisch, Zazaki.

3. Algemene sociale dienstverlening

2.4 Communicatie en multimedia
 BIEMOND H. Woordenboek Ict. Verklaring van meer dan 35.00 termen en afkortingen uit automatisering, hardware, software en pc’s. Elsevier, Arnhem, 2002, [Cd-rom].
 DE GROOFF D. Encyclomedia. Wegwijs op de informatiesnelweg. Davidsfonds, Leuven, sd.
 DE GROOFF D. Het grote woordenboek van de nieuwe media. Davidsfonds, Leuven, 2001.
 RAWOENS M. Elementair audiovisueel technologieglossarium. Academia Press, Gent, 1999.
 STOELINGA B.G.J. & KNECHT J. Mediabegrippenlijst. Kluwer, Deventer, 1998.
 Acroniemen Woordenboek: http://ourworld.compuserve.com/homepages/sdebest
 Computertermenlijsten en -woordenboeken zijn overvloedig op internet:
 www.be-wired.com/info/terminologie.htm
 www.computerinfo.be,
 www.computerwoorden.nl
 www.netadvies.nl/advies/woorden.html
2.5 Herkomstwoordenboeken
Herkomstwoordenboeken beschrijven de herkomst van een woord. Het gaat om etymologie, eponiemen en geoniemen. De etymologie beschrijft woordontwikkelingen van de oudste bron tot de hedendaagse vorm. Eponiemen zijn soortnamen van een eigennaam zoals braille, geoniemen behoren tot een deelverzameling van de eponiemen en zijn afgeleid van plaatsnamen zoals champagne. Toponymische woordenboeken verklaren plaatsnamen en antroponymische woordenboeken verklaren voor- en familienamen.
 APELDOORN C.G.L. & BEIJER T. Van Achilleshiel tot de toorn van Zeus. Bijbelse en mythologische eponiemen in het Nederlands, BZZTôH, Den Haag, 1997.
 APELDOORN C.G.L. & BEIJER T. Woordenboek van medische eponiemen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1996.
 Cartografisch woordenboek: http://kartoweb.itc.nl/woordenboek.
 DE VRIES J., DE TOLLENAERE F. & HOGENHOUT-MULDER M. Nederlands etymologisch woordenboek. Brill, Leiden, 1997.
 DE VRIES J., DE TOLLENAERE F. & PERSIJN A.J. Etymologisch woordenboek. Het Spectrum, Utrecht, 1997.
 DEBRABANDERE F. Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk. Gemeentekrediet, Brussel, 1993.
 Genealogisch woordenboek: http://users.telenet.be/michel.halin/dictnary.html.
 GENOOTSCHAP ONZE TAAL. Pierewaaien. Wat weet u over de herkomst van onze woorden? Sdu, Den Haag, 2001.
 GRAULS M. Mijn naam is haas. Van Halewyck, Leuven, 2001.
 NEDERLANDSE TAALUNIE. Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands. Standaard, Antwerpen, 1996.
 PHILIPPA M. Etymologie. Standaard, Antwerpen, 1999.
 RÖST L.C.M. & VAN DER MEER A. Kramers groot lexicon van eigennamen. Elsevier, Amsterdam, 2000.
 SANDERS E. Eponiemenwoordenboek: woorden die teruggaan op historische personen. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1993.
 SANDERS E. & ENGELSMAN J. Geoniemenwoordenboek: woorden die zijn afgeleid van plaatsnamen. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1996.
 VAN BERKEL G., DEELSTRA-BOERHOF S. & HORJUS S. Het groot voornamenboek. Van Holkema & Warendorf, Houten, 1998.
 VAN DER SIJS N. Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, L.J. Veen, Antwerpen, 2001.
 VAN DER SIJS N. Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands, Standaard, Antwerpen, 1996.
 VAN GROESEN J. & VERHOEVEN G. Wijzer van geografische namen. Sdu, Den Haag, 2002.
 VAN VEEN P.A.F. & VAN DER SIJS N. Van Dale Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden, Van Dale, Antwerpen, 1997.
2.6 Geestelijke gezondheid en gezondheid
 BERGSMA A. & VAN PETERSEN K. Psychologie. Ruim 4000 termen van a tot z. Spectrum opzoekboek, Utrecht, 1998. Voorheen: Prisma van de psychologie. Ruim 2000 begrippen van a tot z, Prisma opzoekboek, 1992.
 Digitaal woordenboek van new age en alternatieve geneeswijzen: www.nopapers.nl/wat/omni-abc.
 Geneesmiddelenwijzer: www.uwapotheker.be/gmw/index.html.
 Medische woordenlijst: www.bbzfnv.nl/medterm.html
 REBER A.S. Woordenboek van de psychologie. Termen, theorieën en verschijnselen. Bert Bakker, Amsterdam, 1997.
 SPOERRI T. & HODEL J. Compendium der psychiatrie. Agon Elsevier, Brussel, 1976.
 VAN DEN BERG H. & MEIJER B. Zakwoordenboek van de psychiatrie. Elsevier, Arnhem, 1991.
 VAN DER PLOEG P. Encyclopedisch woordenboek van de psychologie. Garant, Antwerpen, 2007. Biedt 4500 definities en ruim 140 biografieën.
 VAN EFFEREN P. Modern medisch woordenboek. Praktische snelzoekgids van a-z, Elmar, Rijswijk, 2004. Trefwoorden zijn alfabetisch en verwijzen naar een volgend trefwoord of de Latijnse term.
 Veganistisch lexicon: www.veganintel.org/Nederlands/vegisme/woordenboek.html
2.7 Spreekwoorden, synoniemen en betekenissen
Een spreekwoord is een woordcombinatie met levenswijsheid. Uitdrukkingen zijn figuurlijk en passen zich aan volgens persoon, geslacht en tijd [een oogje in het zeil houden]. Gezegden bevatten geen werkwoord [met hart en ziel]. Synoniemenwoordenboeken bevatten gelijkbetekenende en betekenisverwante woorden. Betekeniswoordenboeken plaatsen woorden niet alfabetisch maar volgens betekenis.
 ANTHIERENS J. Synoniemenhandboek. De Vries-Brouwers, Antwerpen, 1998.
 BROUWERS L. & CLAES F. Het juiste woord. Betekeniswoordenboek, Standaard, Antwerpen, 1997.
 COX H.L. [Ea.]. Van Dale Spreekwoordenboek. Van Dale Lexicografie, Antwerpen, 2000.
 Groot woordenboek hedendaags Nederlands & Groot synoniemenwoordenboek. [Elektronische bibliotheek Van Dale], Van Dale Lexicografie, Antwerpen [Cd-rom].
 HARREBOMEE P.J. Spreekwoordenboek der Nederlandse taal. Ruitenberg Boek, Hoevelaken, 1990.
 MESTERS G.A. Prisma Spreekwoorden. Het Spectrum, Utrecht, 1998.
 REINSMA R. Gezegden, Sdu, Den Haag, 1998.
 REINSMA R. Synoniemen. Het Spectrum, Utrecht, 1998.
 VAN STERKENBURG P.G.J. & VAN DALEN M.C. Groot woordenboek van synoniemen en andere betekenisverwante woorden. Van Dale Lexicografie, Antwerpen, 1996.
2.8 Rechtshulp en justitie
 DE KONINCK C. Glossarium van Latijnse en Romeinse rechtstermen. Maklu, Apeldoorn, 1997.
 DE KONINCK C. Latijnse rechtstermen. Maklu, Apeldoorn, 2003.
 DE KONINCK C. Latijnse rechtsspreuken. Die Keure, Brugge, 2003.
 DIRIX E., VAN ORSHOVEN P. & TILLEMAN B. [Ed.]. De Valks juridisch woordenboek. Intersentia, Antwerpen, 2001.
 LE DOCTE E. Dictionnaire de termes juridiques en quatre langues [F-Nl-Gb-D]. Maklu, Apeldoorn, 1995.
 LELIARD J. Juridische termen - Termes de justice. Maklu, Apeldoorn, 1999.
 LELIARD J. Rechtstaalwijzer. Mys & Breesch, Gent, 2001.
 MOORS J. Juridisch woordenboek Nederlands-Frans - Dictionnaire juridique Français-Néerlandais. Die Keure, Brugge, 1999.
 NACKOM L. & VAN HOECKE M. Juridisch zakwoordenboek. Acco, Leuven, 2002.
 www.notaris.be on-linewoordenboek
2.9 Sociaal-cultureel
 Genealogisch woordenboek: http://users.telenet.be/michel.halin/dictnary.html en www.geneanet.org met online woordenboek van geslachtkunde en stamboomonderzoek. Van Latijn naar Nederlands of van Oud-Nederlands naar Nederlands.
 Kartografisch woordenboek: http://kartoweb.itc.nl/woordenboek
 Muzieklexicon: www.kwadratuur.be
 VORMINGSCENTRUM VOOR DE PMS-CENTRA VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS. Beroepenwoordenboek. Garant, Leuven, 1995.
 Woordenlijst voor het sociaal cultureel werk: www.welzijn.net
2.10 Tewerkstelling en werkloosheid
 Economische begrippen: www.nrc.nl/W2/Evj/Begrip/a.html
 Sociaal-economisch jargon en letterwoorden: www.welzijn.net