Stap 6 : Afwerking

Werk zowel je eigen documenten (individuele eindproducten) als de wiki (bundeling info, gezamenlijk eindproduct) af. Let hierbij op volledigheid, duidelijke structuur, aantrekkelijkheid, herkenbare naamgeving van je documenten, effectief werkende hyperlinken en dergelijke meer.

Jouw werkdocument

Herinner : je startte bij stap 1 met een werkdocument (Word) waarin je systematisch, zij het in kladvorm, eigen zoek-resultaten / antwoorden op deelopdrachten noteerde en bijhield. Het vormt jouw eigenlijke neerslag van al je antwoorden op de vele deelopdrachten.

 1. Maak een duidelijk en verzorgd titelblad op, met daarop jouw passende identiteitsgegevens.
 2. Herstructureer indien nodig, nummer de titels, start elk groter deel (wellicht zijn dit de deelstappen) op een nieuwe pagina, maak gebruik van opmaakprofielen (stijlen) en voeg aansluitend automatisch een inhoudstafel in.
 3. Controleer je spelling.
 4. Controleer op volledigheid van de opdracht : heb ik alle stappen (ten volle) uitgevoerd ?
 5. Zorg in een aparte paragraaf achteraan je werkdocument voor een persoonlijk besluit of zelfevaluatie met volgende elementen (vergelijk met het zelfevaluatierapportje dat je maakte op het einde van de oefeningenperiode; hier betreft het alle informatievaardigheden, bronnen én ict-verwerkingspakketten, het volledige vak dus) :
  1. Hoe is deze Sadan-opdracht in zijn geheel voor jou verlopen ?
  2. Heb je voldoende info gevonden ? Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog zoeken ?
  3. Wat moet je nog verder trainen ?
  4. Waar ben je sterk in ?
  5. Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven ?
  6. Heb je eventueel tips om bepaalde (deel)opdrachten anders te formuleren ? Of zijn er nieuwe (deel-)opdrachten nodig voor belangrijke of interessante informatievaardigheden die niet of te weinig worden ingeoefend ?
 6. Voorzie je Worddocument van een mooie, academische lay-out. Controleer of je automatische inhoudstafel werkt. Ga na of het geheel duidelijke gestructureerd en overzichtelijk is. Je werkdocument bevat immers diverse antwoorden uit de vijf voorgaande stappen. Werk met zogenaamde 'secties' die je toelaat vormelijk onderscheid te maken tussen de delen / stappen. De lengte van je paper varieert aldus naargelang je eigen zoekresultaten. Laat je werk nalezen op fouten door een collega voor je het definitief maakt (redactionele controle).
 7. Plaats dit Word-document op de groepswiki, op een logische plaats, onder de rubriek 'werkdocumenten' (zie verder eigen, duidelijke structuur).

Jouw andere individuele documenten : rekenblad (met daarin meerdere gemaakte oefeningen) en digitale presentatie

 1. Zijn ze gemaakt en afgewerkt ? …
 2. Zijn ze aanwezig op de wiki en makkelijk te vinden en te openen ?

Wiki

Beleg een slotvergadering - studenten afstandsonderwijs kunnen dit online doen - waarbij je de totaliteit van de wiki evalueert en waar nodig bijstuurt qua lay-out (toegankelijkheid, duidelijk welkom, aantrekkelijkheid, werkende hyperlinks,…) alsook inhoud (alle gevraagde info staat op de wiki of is in bijlages (Word, Powerpoint, Excel) aangehecht.

Motivatie

Je leert eigen documenten - in het bijzonder je tekstdocument - én een eigen informatieve website (wiki) presentabel maken en afwerken. Je leert omgaan met een deadline en je kan een evaluatie van je werk en inspanningen maken. Je levert een thematisch informatieve website af die een nette, doelgerichte en verantwoorde collage is van vele individuele bijdragen (wiki).

Kliks naar de andere stappen
Onderwerpsverkenning Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5