Stap 4 : Beschikking krijgen en meer zoeken

In deze stap zoek je specifieke informatie via internet en databanken. Ook hier de noodzaak van het bijhouden in je werkdocument; nadien kan je die info eruit halen die op de wiki moet.

Zijn er publicaties uit de bronnenlijst binnen handbereik ?

Ga na of je extra bronnen kan vinden in de bibliotheek. Zo verdiep je in je onderwerp.

  1. Zoek uit of je auteur ander werken schreef. Noteer de titels verwant met het thema en waar je ze kan vinden.
  2. Ga na waar de publicaties in de bronnenlijst van je basisartikel kan vinden. Zoek in de campusbibliotheek, andere bibliotheken in Limo, de openbare bibliotheek in de buurt van de school of deze van je gemeente. Als je een publicatie vindt, herneem je de zoekactie niet meer in een andere bieb. Maak een tabel met Auteur, titel en mogelijke vindplaats.
  3. Bekijk de auteurs die in je artikel meer dan eens worden aangehaald. Deze ‘sterauteurs’ zijn relevant. Waar kan wat van hen vinden? Zoek op deze 'sterauteurs' en noteer de relevante referenties .

Google

Zoek uit of er van de auteur van je basisartikel en de sterauteurs werk kan vinden via Google. Noteer de correcte referentie. Beschrijf of je de volledige tekst, een samenvatting of gewoon een verwijzing vindt. Als je volledige teksten vindt, link je dit naar de wiki. De tekst op je PC downloaden en daarna op de wiki opladen maakt dat je de tekst later zeker terugvind.

Kranten / week-of maandbladen / magazines (commercieel)

Welke recente on-line krantenartikels kun je vinden? Noteert vijf recente artikels. Spreek af wie in welke krant (en tot wanneer) doorzoekt, zodat jullie geen overlap hebben.

Vak-tijdschriften (wetenschappelijk)

  1. Zoek in de campusbibliotheek welke tijdschriften in relevant zijn en noteer de titels op de wiki.
  2. Pik één tijdschrift uit deze lijst en doorblader het op zoek naar relevante artikels. De referenties neem je op in de bronnenlijst.

Bijdrage uit een verzamelwerk

Zoek een bijdrage uit een verzamelwerk.

Eindwerken / bachelorproeven

Welke relevante eindwerken vind je in de campusbibliotheek? Noteer maximum vijf titels.

Handboeken, losbladige werken, verzamelwerken, monografieën…

Welke titels vind je die relevant zijn? Noteer vier recente titels.

Maak van al deze referenties één bronnenlijst op in Word. Zie hiervoor het hoofdstuk: Refereren. Zo komen jullie tot een bronnenlijst per student. Daarna centraliseert één lid alle bronnen in Word, plaatst ze alfabetisch en bundelt ze op de wiki tot een super-bibliografie. Spreek goed af.

Motivatie

De verwijzingen in de bronnenlijst tonen waar een auteur zijn informatie haalde. Die info zet je op een nieuw spoor. Dit is de zogenaamde sneeuwbalmethode. Verder leer je catalogi en databanken gebruiken en ontdekken dat ‘sterauteurs’ meer dan eens voorkomen, je ziet dat de tekst geen geïsoleerd gegeven is, maar naar bronnen verwijst en op zijn beurt als bron functioneert. Je ontdekt wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke info en weet de waarde ervan in te schatten. Tenslotte leer je verwijzen naar de bronnen.

De andere stappen

Onderwerpsverkenning Stap 2 Stap 3 Stap 5 Afwerking