Organisatie

Om het vak en de opdrachten tot een goed einde te brengen zijn afspraken en organisatieschema's nodig. Hier krijg je een kalender, een overzicht van de werk- of leeromgevingen en een taakverdeling.

Wanneer?

Periode I THEORIE DEMO PRAKTIJK
WEEK 01 Introductie en bibliotheekbezoek Sadan-website Toledoverkenning
WEEK 02 Evalueren Wiki's Waarheid Vragenlijst Wikipedia-oefening
WEEK 03 Zoeken! xx xx
WEEK 04 Refereren ] xx xx
WEEK 05 Toelichting hoofdopdracht Aanmaak Wiki Aanmaak account
WEEK 06

In de eerste periode krijgen de studenten twee uur informatievaardigheden als werkcollege. Studenten gebruiken de pc's in lokaal 109 en 020, de bibliotheek, op hun kot of thuis. Communicatie met de docent kan op die momenten off- en on-line: via mail (eb.seviv|maanrethca.maan#eb.seviv|maanrethca.maan) of Facebook.

Oefenboeken MS-Office

Voor de herfstvakantie wordt de Sadan-opdracht toegelicht. Na de herfstvakantie reserveert het lesrooster wekelijks twee uur om te werken aan de hoofdopdracht: zes stappen in zes lesweken. Met wat thuiswerk (2 uur per week) en een geregeld groepsoverleg zou de tijdsinvestering moeten volstaan om de opdracht tot een goed einde te brengen.
Periode II PRAKTIJK
WEEK 07 Onderwerpsverkenning
WEEK 08 Stap 2
WEEK 09 Stap 3
WEEK 10 Stap 4
WEEK 11 Stap 5
WEEK 12 Afwerking

Waar? Diverse werkomgevingen…

Om het vak tot een goed einde te brengen gebruik je diverse (echte en virtuele) omgevingen. Op het eerste zicht is het niet altijd duidelijk wat je waar voor gebruikt. Reƫele of echte leeromgevingen zijn uiteraard de bibliotheek en het open leercentrum, de leslokalen, de praktijkcolleges of tenslotte dat wat je doet van kot/thuis uit. Virtuele leeromgevingen die je actief gebruikt:

  • Symbaloo. Je maakt je eigen online favorietenoverzicht (met Google in het midden).
  • Toledo: alle lesmateriaal online. Toledohandleidingen maken je wegwijs.
  • Wikidot: alle Ict-materiaal. Niet versleuteld. Met je wikigroep maak je een account aan. Wacht op richtlijnen in de les.
  • Uurroosters.
  • Slideshare: verzamelplaats voor PowerPointpresentaties.
  • Flickr/Picassa: verzamelplaats fotomateriaal.
  • Youtube: verzamelplaats video.
  • Facebook: informele contacten zijn minstens even belangrijk als formele. Maak een besloten groep.
  • Twitter: snel en chaotisch.
  • Del.icio.us: om on-line informatie snel terug te vinden.

Wie? Wikigroepen…

Per klas worden thematische keuzes gemaakt, in groepjes van ongeveer tien studenten.

Zo, jullie kunnen starten. Aarzel niet om me te contacteren bij onduidelijkheden. Een goede start is immers belangrijk.

Benedict Wydooghe