Help

Klem? Pech onderweg, het wil maar niet lukken? Geen nood. Leer hier je helplijnen kennen.

Klik hier of b.seviv|ksedecivres#reih om problemen op te lossen met je r-nummer.

Ga vervolgebs logisch te werk, probeer eerst via trial and error. Lukt het niet? Niemand in de buurt? Raadpleeg passieve bronnen: handleidingen, helpfuncties, voorbeeldoplossingen en faq’s. Je wil het interactiever? Stel vragen aan medestudenten. In laatste instantie kan je naar je docent. Gebruik volgend stappenplan…

Gebruik je verstand

Gebruik eerst en vooral je verstand. Wat is logisch? Wat doet een ander? Is dit een goede oplossing? Stel je de vraag hoe je dit probleem logisch kan oplossen. Probeer uit, trial and error…

Een informaticaprobleem

Wie graag op zijn eentje werkt gebruikt de helpfunctie in de programma’s. Voor korte interactieve introducties of gesproken demo’s over Word, PowerPoint, Excell… kijk je op deze trainingsite. Trek er gewoon wat tijd voor uit. Dit zijn prima trainingen, we kunnen dit niet genoeg benadrukken. Anderen zoeken hulp bij collega-studenten die deze vaardigheden onder de knie hebben. En bedenk: als je iets uitlegt aan een ander, dan is je leerrendement het hoogst.

FAQ's

Studenten formuleren zelf antwoorden op FAQ's. In chronologische volgorde getuigen studenten hoe Sadan hun leven veranderde.

Facebook?

Als je bij de Faq’s geen antwoord vindt, overleg dan via de Facebook. Je stoort niemand, wie wil antwoorden doet dit. De chat gaat iets sneller. Spreek regelmatig af op de chat en werk aan jullie product.

De docent

Nog geen oplossing? Roep je docent: digitaal of analoog: eb.seviv|ehgoodyw.tcideneb#eb.seviv|ehgoodyw.tcideneb.