Faqs tijdens Sadan

Zoeken op internet kost (te) veel tijd.

Ja, dat is zo. Dit komt omdat er veel vaardigheden dooreen gebruikt worden. Maar dit hoeft geen struikelblok te zijn. 1. Leer websites lezen: zowel het adres kent een logische structuur, als de site zelf (lees van boven naar onder, en van links naar rechts). 2. "Meestal zocht ik te lang omdat ik alles perfect wou. Maar al dit zoekwerk leverde uiteindelijk resultaten op." 3. Iemand anders: "Bij het zoeken wordt je vaak afgeleid. Een interessante site hier, een boeiend document daar. Je weet niet of het nuttig is." Maak hier geen punt van. Grijp de kans en surf. Kom je iets interessants tegen, laat het niet links liggen. "Ik heb veel websites bezocht die ik nooit zag en die niets met de cursus te maken hebben. Zo kom je het een en het ander te weten." Het is een misverstand dat zoeken tijdsverlies is. Het is niet omdat je iets niet onmiddellijk vind, dat je niets vind of niets leert. Leer verdwalen en geniet ervan. Dit is een unieke kans: werkgevers kunnen je berispen als je op hun kosten internet afschuimt. Op school gebeurt dit niet. Dompel je onder in een virtuele ontdekkingsreis. "Doorheen het project heb ik bijgeleerd over het opzoeken op het Internet. Het stoorde me dat ik niet vond wat ik zocht en daar tijd in stak. Naarmate Sadan vorderde, kon ik meer weg met het Internet en kon ik de goede info van de mindere goede onderscheiden. Ik verwachtte niet dat achter een wetenschappelijke tekst een boel info zat. Sadan volgt een stukje de weg die de auteur aflegde." Of: "Zoeken op Internet schudde me wakker. Het idee van "even Googlen" zette ik opzij. Gemakkelijke info is meestal oppervlakkig en de diepgaandere informatie is moeilijk te vinden, als ze überhaupt al ergens op internet staat."

Ik kan het UDC nummer niet vinden. Wat is dat trouwens een f UDC?

Als je artikel uit een boek komt, dan beschikt het over een UDC-nummer. UDC nummers gebruiken we als rubrieknummers voor bvb. boeken, Tijdschriften hebben als plaatskenmerk geen UDC nummer maar een aanduiding 'tijdschriften Sociaal Agogisch werk' of 'tijdschriften gezondheidszorg'. Tijdschriften staan in de Katho-bieb afzonderlijk op de benedenverdieping, gegroepeerd per departement.

Is Sadan asociaal? Ik zit de hele tijd voor een schermpje.

Dat hangt er van af. Hoe sociaal kan leren zijn? "Ik vond dit een zinvolle oefening omdat je zo je klas leert kennen. Wanneer ik iets niet verstond vroeg ik hulp." Bovendien wordt niet alles achter de pc gemaakt. "Ik zag er tegenop, omdat ik niet graag werk met computers. Hoe langer je bezig bent, hoe meer je beseft dat het een combinatie is van vaardigheden. Je leert tijdschriften en interessante websites kennen. Het werken met de pc is maar een klein deeltje van wat je moet kunnen." Iemand anders: "Soms keek het personeel van de bibliotheek geërgerd als ik weer een vraag had, maar ik heb veel medeleerlingen geholpen."

Mijn Sadan gelijkt hard op die van mijn vriendin. Heb ik nu plagiaat gepleegd?

We raden je aan om niet dezelfde tekst als uitgangspunt te nemen als je vriendin. Als je wil samenwerken, dan kan dat, maar je werkt efficiënter samen met iemand die aan een ander thema bezig is. Immers, de technische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen, hebben niets te maken met de inhoud en de aard van je onderwerp. Met andere woorden: is je thema nu softdrugs, prostitutie of kindermishandeling, in elk van deze gevallen moet je creatief zoeken naar trefwoorden, in al deze gevallen moet je de Sociale-Kaart kunnen gebruiken of een inhoudstafel invoegen.

Wordt plagiaat bestraft en kan de docent dit ontdekken?

Plagiaat, of het letterlijk overnemen van andermans tekst leidt tot een nul op Sadan. Mits het ontdekt wordt natuurlijk. Plagiaatscanners scannen je werk en tonen welke delen letterlijk van het net komen. Verder is er software die versies van documenten met elkaar vergelijkt. Plagiaat is ook met het blote oog herkenbaar via stijlbreuken, vormelijke en inhoudelijke fouten. Wie niet met ICT overweg kan, verraadt plagiaat via de vorm. Een werk met een vreemde lay-out illustreert dat het origineel in de tekstverwerker is geplakt en uitgeprint, met als resultaat dat de lay-out niet coherent is, paginanummers niet kloppen, koppen wisselen, lege regels en onverwachte nieuwe pagina's. Werkstukken rechtstreeks geprint uit de browser zijn het snelst te herkennen. Stijlbreuken zijn subtieler en moeilijker te ontdekken als studenten zich een schrijfstijl eigen maken. Toch kunnen die teksten met een eigen karakter op plagiaat wijzen. Kortom, er zijn verschillende technieken om plagiaat te ontdekken.

Maak ik Sadan alleen of mag ik vrienden en familie inschakelen?

"Mijn kennis over Word zit heel ver. Gelukkig het handboek uit het middelbaar niet." Begin Sadan zelfstandig en werk ze zelf af. Dit wil niet zeggen dat je geen hulp mag inroepen. De formele helplijnen zijn beschreven in de oefening en die gebruik je het eerst. Als deze help uitgeput of onbeschikbaar is mag je uiteraard je vrienden of familie raadplegen. Het is niet de bedoeling dat zij Sadan maken. Ze kunnen je de dingen tonen of uitleggen, maar jij moet het kunnen. Zo heeft het geen zin dat je de inhoudstafel of een grafiek door je pa laat maken. Later val je toch door de mand. Laat je pa de uitleg leveren en probeer het dan zelf. "Als ik problemen had, heb ik Toledo geraadpleegd, de helpfuncties in Word of Excel, of gewoon mijn broer :-)"

Werk ik alles in de volgorde af?

"Ik heb niet alle opgaven in volgorde afgewerkt. Soms sprong ik van 2.3 naar 4.2 om zo afwisseling te hebben" schrijft een studente. Dat is inderdaad een goed idee. De eerste stap werk je echter wel best in volgorde af. Maar niet alle onderdelen van Sadan vragen dezelfde ‘concentratie.’ Bij sommige oefeningen moet je goed observeren (bv. het beschrijven van de website), maar daarna moet je nog je tekst geconcentreerd herlezen op bijvoorbeeld structuur of spellingsfouten. Bij andere delen moet je vooral het internet afdweilen. Dit vraagt enige tijd, maar de concentratie is lager.

Kan ik creatief zijn? Alles lijkt aan regels gebonden.

Het is waar dat Sadan in een structuur steekt. Maar in die structuur krijg je vrijheid tot experiment en creativiteit. Zo vond iemand PowerPoint het leukste onderdeel. "Hier zijn weinig regels opgelegd en kan je je creativiteit gebruiken. Zoveel verschillende dingen die ermee kan doen. Het probleem was dat de keuze te groot werd en dat ik soms niet meer wist wat te kiezen." Anderen vinden Sadan creatief: "Ik vond het een creatieve manier om je kennis te uiten in een oefening waarbij je creatief kan zijn. Er worden een paar kleine lay-outregels meegegeven, waarvan ik vind dat ze noodzakelijk zijn om tot een gestructureerde oefening te komen." Ook het beschrijven van een website wordt als creatief ervaren. "Je gaat anders naar een site kijken doordat het hem moet beschrijven. Je ontdekt dingen die je niet opvielen." Maak geen kopie van de voorbeeld Sadan, maar probeer een originaliteit te ontwikkelen. In een academische oefening, ook al heet ze Sadan - past geen lettertype dat lijkt op bloedende Dracula-tanden.

Mag ik een originele titel bedenken voor Sadan?

Studenten bedachten leuke titels en ondertitels voor Sadan. Bij het thema Schizofrenie betitelt een student Sadan met "een gespleten oefening." Bij het thema zelfmoord sprak men van een dodelijke oefening, bij het thema kindermishandeling van een niet te verwaarlozen opdracht. De student die het thema depressieve stoornissen aansneed schreef uiteraard: Sadan: je zou er een depressie van krijgen.

Mijn tekst heeft slechts vier referenties. Hoe moet ik nu mijn bibliografie en mijn grafiek maken?**

Sommige teksten hebben inderdaad weinig bibliografische noten. Indien je niet zoveel vindt dan doe je het volgende. Stap 1. Ga na of de referenties achteraan de tekst overlappen met de referenties in de voetnoten. Als ze niet overlappen, dan neem je de referenties in de noten mee op om je grafiek te maken. Als wel ze overlappen, ga naar stap 2. Stap 2. Maak een kritische opmerking: zeg dat deze tekst (te) weinig referenties heeft en vul je bibliografie aan met extra werken rond dit onderwerp (via de catalogus). Zoek tot je tien referenties hebt en duidt de extra werken aan met een * (vergeet dit niet te vermelden).

Bij het zoeken vind ik de ene keer te veel, de andere keer te weinig.

Het is goed dat je het zoeken niet beperkt tot één zoekbeurt. Meerdere keren zoeken, kan inderdaad een andere oogst opleveren. "Wat me stoorde aan Sadan was dat ik moeite had om zaken te vinden. Zoals de krantenartikels. Ik zocht ernaar in november en vond niets, maar bij een tweede poging in december lukte het beter." Dit komt vaker voor en we hebben het onderzocht. 0. Gebruik je trefwoordenlijst uit het begin van de oefening en vul die aan. 1. Gebruik de juiste schrijfwijze voor je trefwoorden. Er is een verschil tussen oudermishandeling en ouderenmishandeling. 2. Beperk je niet tot één trefwoord. Probeer "mishandelen van ouders" OF "mishandeling van ouders" (tussen aanhalingstekens) in Google. 3. Als je teveel vind perk je de trefwoorden. Kies dan bijvoorbeeld voor oudermishandeling en kies voor zoeken in pagina's uit België. Vind je te weinig, gebruik dan ruimere trefwoorden zoals 'mishandeling'. 4. Wees niet snel tevreden en zoek synoniemen voor mishandeling (incest, gezinsgeweld). 5. Internet en databases zijn grillig: ze veranderen constant. Vandaar is te verklaren dat je zoekactie vandaag er niet uitziet als je zoekactie morgen. Neem deze regels in acht en je zal vermijden wat deze studente meemaakte: "Het zoeken vind ik gewoon weg een ramp. Als je via google begint krijg je veel te veel en waarvan dat het meeste zelfs niet past bij het onderwerp dat ik zoek. Frustratie alom."

Hoe verwijs ik naar een website?

Dit staat uitgeschreven in de cursus (bronnen, refereren) en komt aan bod in de les. Een site wordt als een plaats bekeken en hoort dus te staan waar anders bv. Tielt staat.

Hoe plaats ik een filmpje op de wiki?

Je werkt hiervoor met de "delen" / "insluiten" code werken van YouTube en dat combineer je met de 'insert any HTML code…' op de wiki. Kopieer de YouTube code en plak ze tussen de wikicodes [[ html ]] en [[ /html ]].