Faqs na Sadan

Hoe wordt Sadan gequoteerd?

"Volgens mij kijken de docenten naar de volgende elementen: het titelblad bevat de noodzakelijke gegevens, is er een auteursbeschrijving, een overzichtelijke en functionerende inhoudstafel, zijn de tabellen proper opgemaakt, wordt er functioneel gebruik gemaakt van een harde pagina, een enter, een tab, de spatie, is de inhoud en de vorm van de website goed omschreven, bevat mijn grafiek geen overtollige jaartallen, is het lettertype eerder uniform, worden er koppen gebruikt, is het citaat opgebouwd volgens de regels, is het besluit voldoende uitgebouwd, heb ik gebruik gemaakt van de functie plakken speciaal, staan de titels niet helemaal onderaan het blad, spellingsfouten worden best vermeden…"

Is er leven na Sadan? Of is alle energie uit me verdwenen?

Sadan versterkt het uithoudingsvermogen: "Na uren strijden met mijn pc ben ik eindelijk klaar met Sadan. Na veel zwoegen en zweten heb ik het besluit bereikt. Oef! Na deze zware dobber heb ik niettemin nog de kracht om een vreugdedansje te doen en een glas te drinken op mijn inspanning." Sadan vraagt veel tijd en doorzettingsvermogen wat duivels is (vandaar waarschijnlijk de naam: Sadan). Achteraf bekeken heeft het een hemelse kant want ik heb veel bijgeleerd over opzoeking van informatie en over de verschillende programma's. Sadan stimuleert het zelfvertrouwen: "Toch ben ik verbaasd dat ik dit, mits enkele vragen hier en daar, alleen heb kunnen afhandelen. Dit had ik van mezelf nooit verwacht, dus eigenlijk ben ik wel fier. Toen ik de voorbeeldoefening bekeek dacht ik: 'Ik krijg dit nooit voor elkaar zonder hulp.', maar dit is toch goed gelukt." "Soms was het even zoeken maar uiteindelijk heb ik toch veel zelf gevonden." Sadan doet beroep op je verantwoordelijkheidsgevoel: "Sadan is voortdurend alert zijn: schuift de opdracht voldoende vooruit? Kan ik dit zelf of moet ik hulp inroepen? Uiteindelijk kon ik veel hulp inroepen, maar of de oefening het gewenste resultaat bereikt, dat blijft mijn verantwoordelijkheid. Ook het bewaken van de tijd." Sadan schept toekomstperspectieven: "Het was een leerrijke maar niet gemakkelijke opdracht. Ik kijk vooral naar de toekomst, nu ik weet dat ik met kennis van zaken aan mijn eindwerk kan beginnen. Voor de opdracht had ik dit gevoel niet. Ik vind het een aanrader voor de volgende jaren omdat gewone informaticalessen heel saai zijn. Het is pas door toe te passen dat je alles onder de knie krijgt." Sadan helpt je volwassen worden: "Wat vooral opvallend is, is dat het een hoge graad van zelfstandigheid vergt. Proberen, proberen en nog eens proberen, tot je interessante documentatie vindt."

Heb je een tip om de docenten gunstig te stemmen?

Fans prijzen Sadan de hemel in bij het schrijven van hun besluit. "Ons informeren op Internet, werd in het secundair onderwijs ten strengste afgeraden. Het is niet dat je geen nuttige informatie kunt vinden, maar gewoon omdat dit hen te gemakzuchtig in de oren klonk." Dit is hier niet het middelbaar. En wat is er tegen gemakkelijk zijn? "Sadan was niet makkelijk en heeft veel tijd in beslag genomen, maar uiteindelijk ben ik wel blij dat we deze oefening hebben gehad. We konden zelfstandig werken en dat heb ik het liefst. We konden ons eigen ding wat doen en dat is natuurlijk altijd leuk." Of: "Het is zeker interessant dat men als eerste jaar student direct wordt geconfronteerd met het gemak van onze prachtige bibliotheek." En: "Het komt er eigenlijk op neer dat ik blij ben dat Sadan ingevoerd werd in onze richting, omdat ik veel bijgeleerd heb. En ik moet toegeven, ik ben toch wel een beetje trots op mezelf dat ik dit tot een goed einde bracht." Of nog meer stroop aan de baard: "Persoonlijk kom ik graag en veel in de bibliotheek, het is er prettig werken. Sommigen moet je echt heen sleuren, maar Sadan dwingt hen toch binnen te stappen. Zeker een zinvolle oefening." En tenslotte: "Heel positief is de aanwezigheid van de docenten. Als je iets niet vond kon je altijd bij hen terecht, zowel tijdens de lesuren, als na de lesuren (via een e-mailtje). Ze waren een steun voor ons. Ik vind het een goed initiatief Sadan als leerstof te geven, want zo leer je zelfstandig en speels werken met de pc. Ik heb veel bijgeleerd, ik zou zeggen: 'houden zo' de sadan oefening!"

Zijn er dan helemaal geen negatieve reacties na de oefening?**

Jawel, tegenstanders vervloeken Sadan! Ziehier een bloemlezing: "Uitspraken als 'die computer wil hier niet doen wat ie moet doen!' of 'koppig ding!', vloeiden de voorbije maanden rijkelijk over mijn lippen. Veel gevloek, niet voor niets heet de oefening Sadan, een alias satan." Of: "Als het de bedoeling was mij te laten inzien dat ik helemaal niks afweet van computers en ik met de meeste programma's niet kan werken, dan is dat gelukt." En… "Sadan, a nightmare on PC. Het is vervelend als je geen internet hebt. Doordat ik geen connectie heb op mijn kot ben ik verplicht om naar school te komen. Daar is het soms moeilijk om een computer te bemachtigen." "Bij het maken van Sadan heb ik voor 'hete vuren' gestaan. Mijn computer begaf het regelmatig. Als daarbij dan nog eens telkens een groot deel van de oplossing verdwenen blijkt te zijn, is de zin om het op te geven nabij. Het is een kwestie van geduld te hebben en kalm te blijven, want soms heb je zin om het hele boeltje door het raam te gooien. Kortom, een helse bedoening." "Sadan vond ik niet zinvol. Omdat ik de basisvaardigheden in het verleden genoeg heb mogen oefenen. Toen moest ik ook rekening houden met de BIN-normering. Via de docent heb ik vernomen dat je deze normen niet moest toepassen, wat mij wel verbaasde. Bovendien vind ik dat er teveel tijd aan dit werk besteed wordt voor een vak van twee uren."