Examen (regulieren)

Het proefexamen is te consulteren op Toledo (ICT en bronnenonderzoek). In januari volgt voor de dagstudenten (de niet-afstandsstudenten) een open boek examen, dit houdt in dat je internet mag gebruiken. De puntenverdeling op het examen ziet er als volgt uit:

 • 5 punten voor het deel ICT : Word & PowerPoint, Excel, Wiki
 • 10 punten voor het luik bronnenondezoek : diverse soorten bronnen (sociaal-wetenschappelijke, juridische, statistische, refereren)
 • 5 punten: Jullie wikiwerk zelf verdient vooreerst een groepspunt De groepskwotering gebeurt reeds voor het examen door de docenten aan de hand van volgende criteria :
 1. Een duidelijk en goed geschreven welkom waarbij het thema (inhoud / project) helder wordt voorgesteld (met eventueel ook vermelding van verdere plannen met de wiki).
 2. De aanwezigheid van de synthese van jullie teksten in een PowerPoint (eventueel op SlideShare).
 3. De aanwezigheid van alfabetische lijsten: trefwoordenlijst, specialisten, organisaties én
 4. Een bronnenlijst volgens de regels van de kunst (APA).
 5. Een overzichtelijke en toegankelijke structuur
 6. Integreren jullie multimedia: foto, film- en klankfragmenten, interne en externe hyperlinks…
 7. Is er niet teveel ballast ?
 8. "De werkzaamheid van alle leden." (De wiki is een groepswerk. Als één persoon buitensporig veel materiaal op de site plaatst, is dat niet ok: iedereen dient ongeveer evenveel bij te dragen.)

Daarnaast wordt op het examen de wiki-vaardigheden individueel getoetst (zie Doelstellingen en Wiki) . De uiteindelijke score op het wiki-deel is een combinatie van groeps- en individuele elementen.

Op 10 januari 2010 om 24 uur moet de WIKI af zijn. Wijzigingen na deze datum brengen we niet in rekening bij de beoordeling van de wiki. We raden echter aan om het wikiwerk reeds voor de vakantie achter de rug te hebben, zodat je je volledig kan concentreren op de feesten (of de examens).