Encyclopedieen

Overzichten van digitale encyclopedieën op: http://encyclopedie.pagina.nl, www.encyclopedia.com en www.libraryspot.com.
Hét voorbeeld en monumentaal manifest van het achttiende eeuwse verlichtingsdenken is de Franse Encyclopédie ou dictionnaire raisonné [1751-1772] van Diderot en d’Alembert op http://encyclopedie.inalf.fr. Even gezaghebbend uit die periode is de Britse Encyclopædia Britannica, gekend als www.britannica.com. In ons taalgebied zijn de Grote Winkler Prins encyclopedie [Amsterdam, sinds 1870] en tot voor kort de Grote Spectrum encyclopedie [Utrecht] toonaangevend. Het nadeel van encyclopedieën is hun tijdsgebonden karakter. Om aan dit probleem tegemoet te komen, stellen de meeste encyclopedieën een jaarboek of Cd-rom ter beschikking. Zo wordt sinds 1997 jaarlijks op basis van de Winkler prins de Encarta-winkler prins uitgegeven op Cd-rom en Dvd. De Cd-rom is te viermaandelijks actualiseren via www.microsoft.com/encarta/nl. Je zoekt op elk woord, alle teksten worden voorgelezen, je vindt er 57.000 artikels ontsloten via 100.000 trefwoorden, 9.500 illustraties, 100 video’s, 1.900 geluidsfragmenten en links naar sites. Een project dat eveneens een oplossing biedt voor het tijdsgebonden karakter is http://nl.wikipedia.org. Wikipedia creëert in elke taal een rechtenvrije webencyclopedie. Je kan zonder aanmelden info zoeken, toevoegen of bewerken. De Nederlandstalige Wikipedia telt in 2004 meer dan 25.000 artikelen, de Engelse versie tien keer zoveel. Ondanks de verscheidenheid van de auteurs wordt een meer dan acceptabel niveau bereikt en zijn de artikelen neutraal en objectief. Verder:

 • Algemene geschiedenis der Nederlanden. Fibula-Van Dishoeck, Weesp, Haarlem, 15 delen.
 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris cultuurbezit, Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement lin, Arohm, Afdeling monumenten en landschappen. Brepols, Turnhout, serial -. Reeks, 18 delen. Dit instrument wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Bij het maken van lijsten van te beschermen monumenten, stads- en dorpsgezichten, het is een gids voor streekarchitectuur en een overzicht van bouwkundig erfgoed. Per gemeente historische schets en status quo in verband met de bebouwing. Per gebouw belangrijkste elementen. Algemene bibliografie en gespecialiseerde artikels uit tijdschriften. Register van architecten en restaurateurs, illustraties, plattegronden, kaarten en foto’s.
 • DUBY G. [Ed.]. De geschiedenis van de vrouw. Agon, Amsterdam, 1991-1993. Deel 1: Oudheid, Deel 2: Middeleeuwen, Deel 3: Van renaissance tot de moderne tijd, Deel 4: De negentiende eeuw, Deel 5: De twintigste eeuw.
 • Essential managers. Roularta Books, Roeselare, 1999-2003. 24 handleidingen omtrent het vinden van een job: solliciteren, streven naar excellentie, omgaan met stress, team management, motiveren, leren delegeren, met praktische technieken, controlelijstjes, tabellen, schema’s, vuistregels en tips…
 • Filmencyclopedie: www.scoops.be, www.filmkeuze.nl en www.screenonline.org.uk [Britse films en tv-programma’s: foto’s, artikels, acteurs, scenaristen, thematieken, filmindustrie, historiek,…].
 • HALLEUX R. [Ea.]. Geschiedenis van de wetenschappen in België. Van de Oudheid tot 1815. Gemeentekrediet, Brussel 1998 [dl. 1]. HALLEUX R. [Ea.]. Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815 – 2000. Dexia bank, Brussel, 2001 [dl. 2].
 • HULSPAS M. & NIENHUYS J.W. Tussen waarheid & waanzin. Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen. De Geus, Breda, 1997. Pseudo-wetenschap is het kluwen onbetrouwbare kennis. Thema’s zijn ondermeer racisme, eugenetica, nazi-wetenschap, homeopathie, hypnose, spiritisme, astrologie, parapsychologie, samenzweringstheorieën, religieuze ervaringen… Naslagwerk voor wie betrouwbare inlichtingen wil over [pseudo-] wetenschap.
 • Keesings historisch archief. In het archief vind je feitelijke en geobjectiveerde informatie over alle politieke en economische ontwikkelingen in de wereld na de Tweede Wereldoorlog. Voortdurend geactualiseerd, direct on-line doorzoekbaar via www.kha.nl.
 • Landenencyclopedie: www.landenweb.com
 • Medische encyclopedie: http://www.gezondheid.nl/medischeencyclopedie.php
 • Mensenrechten: www.amnesty.nl/overamnesty_encyclopedie.shtml over rechten, schendingen, normen, verdragen, internationale organisaties, wereldgodsdiensten, rechtsstelsels, belangwekkende personen. Ook het internationale vluchtelingen- en asielrecht en de Nederlandse [!] asielprocedures. Ook: www.mensenrechten.be.
 • Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging [Lannoo, Tielt, 1998]. Cd-rom en folio. http://users.pandora.be/frankie.schram/default.html informatie omtrent de Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging [Nevb] en de geschiedenis van de Vlaamse beweging.
 • Oor’s eerste Nederlandse pop encyclopedie. Serial 1977- tweejaarlijks. Overzicht artiesten en stromingen uit de popwereld. In 1999 verscheen de Cd-rom Oor interactieve popencyclopedie. The ultimate pop experience, met gegevens van de encyclopedieën van 1977 tot 1998. Registratie van het popgebeuren vanuit Lage-landen-perspectief gedurende 25 jaar en vervat in tot nu toe 12 delen. De opbouw combineert geschiedenis met actualiteit.
 • VANDENBREEDEN J. & VAN SANTVOORT L. Encyclopedie van de Art nouveau. Deel I Noordoostwijk Brussel, Sint-Lukasarchief, Brussel, sd. Stelt de art-nouveau-architectuur in de Noordoostwijk voor. Overzicht van ontwerpers [biografie en realisaties], drie wandelparcours, archiefmateriaal en schitterende foto’s.
 • VOLMULLER H.W.J. [Ed.]. Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en België. Martinus Nijhoff, Antwerpen, 1981.
 • Westerse tekens: www.symbols.com van Cro-Magnon tot graffiti.
 • Winkler Prins: www.winklerprins.com met atlas en woordenboek. Dvd installatie op de vaste schijf mogelijk.