Oefenboeken

Het technisch ICT-gedeelte van het opleidingsonderdeel wordt via oefenboeken opgefrist en aangevuld. De oefeningen sluiten direct aan bij de Doelstellingen en worden individueel afgewerkt. Ondersteuning wordt geboden in werkcolleges per klas, door de docent, maar mekaar bevragen en onderwijzen is ook zeer werkzaam. De oefenboeken bereiden enerzijds voor op een aantal Office-toepassingen en anderzijds sluiten ze aan bij het deel Bronnenonderzoek en de hoorcolleges die daarover handelen. Steeds zijn het oefeningen als voorbereiding op de Sadan-opdracht.
Je vindt de oefenboeken in het overzicht van de Organisatie van het vak.
Je maakt ze individueel en je bewaart ze in je VIVES-map (ook via ftp-verbinding van op afstand toegankelijk).