Begrippenkader

Hier kan de thematische uitwerking van je onderwerp aan bod komen. Verlies je voor het vak ICT niet teveel in de inhoud. ICT beklemtoont vooral de vorm, nl. hoe is je bibliografie opgebouwd (volgens de regels van de kunst?), is er evenwicht in je bronnen (illustreer dit met een grafiek)…

Bibliography
WYDOOGHE B. Sadan-informatiesysteem, Sociaal Agogische Digitale en Analoge Naslag. Garant, Antwerpen, 2006.