Alternatieve opdracht

Uitzonderlijk kan het dat een student de Wiki-opdracht niet kan maken. In dergelijk geval neemt de student contact op met de docent en wordt er nagedacht over de inhoud de alternatieve opdracht.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License