Alternatieve opdracht

Uitzonderlijk kan het dat een student de Wiki-opdracht niet kan maken. In dergelijk geval neemt de student contact op met de docent en wordt er nagedacht over de inhoud de alternatieve opdracht.