AfstOnd: AFSTands ONDerwijs

Op deze wiki vinden afstandsstudenten alle materiaal om het vak tot een goed einde te brengen. De site is zo gemaakt dat je van thuis uit kan leren.
De cursus is on‐line toegankelijk als zelfstudiepakket en de opdracht bestaat uit twee luiken.

  1. Oefenboeken voor de ICT-vaardigheden (tekstverwerking en PowerPoint) en voor bronnenonderzoek (zie map Organisatie). Alles is gedetailleerd uitgeschreven. Starten doe je met het doornemen en voor jezelf "checken" van de doelstellingen en de oefeningen (bibliotheek, bronnen, refereren) te maken. Die doelstellingen druk je best af. Schrap op die lijsten wat je reeds kent.
  2. De Sadan-opdracht (hoofdopdracht). Als hoofdopdracht maak je in groep een wikiwebsite over een thema aansluitend bij je opleiding. Voorbeelden van zo'n wiki vind je hier op deze site, map STUDWIKI.

Er zijn diverse helplijnen (FAQ’s, tips…) en een contactmoment belicht de hoofdopdracht.