De toekomst

Toekomstvisies

Ook in het verleden dacht men over de toekomst. Dat is duidelijk. Hieronder volgt een reeks ongelukkige citaten over de toekomst in het verleden. Dit geeft meteen aan op welk drassig gebied wij ons nu begeven als we iets willen zeggen over de toekomst.

(…)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License