1. Pc kennis

zie Doelstellingen
Zorg ook voor een goed gebruik en beheer van je eigen Katho-map. Maak ook gebruik van het op afstand raadplegen van deze map via de zogenaamde ftp-verbinding (info zie blad met jouw accountgegevens).