1. Pc kennis

zie Doelstellingen
Zorg ook voor een goed gebruik en beheer van je eigen Katho-map. Maak ook gebruik van het op afstand raadplegen van deze map via de zogenaamde ftp-verbinding (info zie blad met jouw accountgegevens).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License