Welkom

Op een schoolzolder vond ik een tijdje terug een zonderling toestel. Het stuk, een Osborne uit 1981 is een laptop avant la lettre. Ondertussen is het toestel al jaren afgedankt. De informatie en communicatietechnologie evolueerde in de afgelopen jaren zo grondig dat het vak 'Informatievaardigheden' niet kon achterblijven. Het vak focuste aanvankelijk op concrete ICT-toepassingen zoals tekstverwerking, rekenblad, digitale presentatie. Sinds de millenniumwissel werden internetvaardigheden en zoekstrategieën toegevoegd. Zoekvaardigheden en een zicht op de informatiestructuur, refereren, evalueren en conserveren werden vaardigheden die minstens even hoog aangeschreven werden als de concrete softwarekennis.1
Tegenwoordig doet een derde vakvernieuwing zijn intrede, die zich laat omschrijven met de termen Web 2.0 en E-cultuur, waarbij studenten interactief informatie zoeken, verwerken, maken en uitwisselen. Computers zijn niet langer technologie…

Osborne1.jpg

Hier sta je aan de start van Sadan. De afkorting staat voor Sociaal-Agogische Digitale en Analoge Naslag. Het Sadan-informatiesysteem speelt in op de drie bovenstaande evoluties. Het maakt de sociaal-agogisch werker wegwijs in zijn of haar evoluerende informatiehuishouding. Het is een theoretisch en praktisch systeem omtrent het opzoeken, evalueren en verwerken van informatie.
Een student gaf Sadan de naam ‘onze’ informatiebijbel. Het is niet moeilijk om véél documentatie te verzamelen. Maar dat is niet het doel. Betrouwbare informatie in een aanvaardbare tijd op het spoor komen, dat is de uitdaging. Hiervoor moet je de spelregels kennen, je instrumenten vlot hanteren. Wie echt goed wil worden, slaagt erin om de verzamelde gegevens tot een zelfstandig geheel te verwerken. De knepen van het vak, het inzicht leer je dus niet door Sadan éénmaal te doorlopen, maar door het te herwerken en erover te reflecteren.
Een wiki is hiervoor de ideale omgeving.
Volgens Wikipedia, is

A Wiki ([ˈwiː.kiː] <wee-kee> or [ˈwɪ.kiː] <wick-ey>) is a type of website that allows users to add, remove, or otherwise edit and change most content very quickly and easily.

Of lees er over in het Nederlands op [http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiki].

Waarom een Wiki?

 • Is handiger dan een blog.
 • Is ideaal aan praktijkvakken te koppelen via de thematische en groepsmatige afbakening.
 • Is gebruiksvriendelijk via een encyclopedie structuur.
 • Laat toe individuele en groepsopdrachten met mekaar te verbinden (gezochte info samen brengen).
 • Stelt zich ten dienste van het werkveld.
 • Anticipeert op WEB 2.0.
 • Video, foto en muziek embedden vlot.
 • Je kan de site privé maken via een https://

Wat is het doel van deze wiki?

 • Alle info inzake Informatievaardigheden (ICT, Bronnenonderzoek en E-cultuur) in het Sociaal Agogisch Werk bundelen.
 • Tonen welke mogelijkheden er bestaan bij het gebruik van een wiki.
 • Als demo in de les (student maakt zelf de transfer naar zijn thema/projectgroep).

Hoe zit het met Toledo?

Weg met de officiële ELO’s (Elektronische LeerOmgevingen)? Dat vraagt Harm Weistra zich af. Zijn antwoord is even genuanceerd als krachtig.

"Als (administratief) systeem voor informatie en administratie hebben ze onmiskenbaar een functie. En als portfoliosysteem om de resultaten van het leren vast te leggen. Maar of dat een leeromgeving is? Misschien kunnen we beginnen het geen leeromgeving meer te noemen. Leren gebeurt daar waar individuen en groepen zich in onderwerpen verdiepen, er over nadenken, er over van gedachten wisselen en er mee gaan werken. Ik vraag me oprecht af in hoeveel officiële elektronische leeromgevingen dit gebeurt. In plaats van ELO’s zijn lerenden veel meer gebaat bij inspirerende docenten, die hen– virtueel of in het echt – meenemen buiten de muren van de onderwijsinstelling, die aansluiten bij de virtuele wereld waarmee zij vertrouwd zijn, die gebruik maken van hulpmiddelen voor samenwerken, samen nadenken en samen contact onderhouden. Die docenten creëren – samen met hun studenten – hun eigen fysieke en virtuele leeromgevingen. Daarvoor hebben zij geen centraal systeem nodig. Kortom, weg met de ELO, leve de elektronische leeromgeving."

Aan de slag met je wiki!? Of misschien is het daar wat vroeg voor. Wat je moet leren om een wiki te maken leer je via WikiWegWijs kennen. Daar beschik je over een pak instrumenten die je aardig vooruit helpen. Maar bekijk eerst deze video.

Succes ermee.
Caroline Neckebroeck, Luk Gheysen & Benedict Wydooghe
Docenten Informatievaardigheden

PS. Volledigheidshalve, de beperkingen van Sadan

Gezien de snelheid waarmee het werkterrein verandert, zijn volledigheid en actualiteit onhaalbaar. Er zullen dus zeker degelijke items niet aan bod komen of verouderd zijn. Om deze euvels tegemoet te treden, trekt Sadan de kaart van de degelijkheid via een doorzichtige structuur, bondige teksten, uitgekiende hyperlinken,… Sadan wordt gemaakt door eerste jaarsstudenten Bachelors in het Sociaal Agogogisch werk en richt zich specifiek tot het sociaal-agogisch werk in Vlaanderen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License